1. Bij het betreden en verlaten van de dojo wordt er altijd gegroet.
  2. De leden tonen respect voor alle mede karateka’s, voor elkaar en zeker tegenover de lesgevers en hogere graden.
  3. Een lid is steeds op tijd in de dojo. Ingeval het lid te laat is, dan gaat hij in seiza zitten tot hij toestemming van de Sensei en/of Sempai krijgt om deel te nemen.
  4. De dojo kan slechts in uitzonderlijke gevallen verlaten worden vóór het einde van de training, maar enkel met instemming van de lesgever.
  5. Karate vereist een volledige concentratie, vóór, tijdens en na de oefeningen.
  6. Er wordt getraind met een schone en nette DoGi (karatepak) of sportkleding, waarbij de nagels van de handen en voeten kort zijn. Het lid dient gebruik te maken van beschermingsmiddelen tijdens de training wanneer hier om wordt gevraagd.
  7. Het dragen van oorringen, piercing of andere juwelen, alsook van metalen haarspeldjes is verboden. Kazoku Dojo kan niet aansprakelijk gesteld worden indien kwetsuren veroorzaakt worden door piercings of andere juwelen op niet zichtbare plaatsen gedragen.
  8. Het deelnemen aan examens en/of wedstrijden of andersoortige activiteiten wordt beoordeeld door de Shihan of Sempai. Om deel te kunnen nemen aan examens en/of wedstrijden dient regelmatig getraind te worden. De uitslag van het examen is bindend.
  9. Bezoekers gaan respectvol met elkaar om binnen de sportschool.
  10. Iedere vorm van ongepast gedrag is verboden.
  11. Indien buiten de dojo wordt getraind en/of leden nemen deel aan wedstrijden dan gelden deze regels onverkort.